ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาฮาเฮ จัดขึ้น ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม