ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ได้รับเกีบรติจากนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกล่าวต้อนรับศิลปินแห่งชาติคณะครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และคณะทำงาน และยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในด้านศิลปะให้ดียิ่งขึ้น และร่วมมือสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายกมล ทัศนาญชลี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายสถาพร ศรีสัจจัง นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นายประยงค์ ชื่นเย็น นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ และศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฐานศิลปะเพื่อเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เช่น เทคนิคจิตรกรรม เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม เทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคประติมากรรม การสร้างงานวรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ การแสดงพื้นบ้าน และสถาปัตยกรรมศิลป์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม