ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และโดยมี อาจารย์กำไล คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม