ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา“ครุศาสตร์พัฒนาชุมชน”โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดภูเขาทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม