ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผู้แทนจากคณะทั้ง 4 คณะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม