ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา”

ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ต้อนรับขบวนเรือเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากกองทัพเรือ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ ณ วัดบางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยาและวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม