ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคุณครูโรงเรียนสาธิตและคณะกรรมการนักเรียน ร่วมประชุมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 “ทวารวดีเกมส์” โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 มีการแข่งขันกีฬา 10 ประเภท และประกวดกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม