ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร คือ อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียน Resume และสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 103 อาคาร ฉะไกรน้อย(อาคาร 1) และห้อง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม