ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม