ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมัธยม เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และเพื่อร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม