ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมพิจารณาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณ เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการกิจกรรม รุ่นที่ 31-32 และเตรียมการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 33 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชั้น4 อาคารมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรุงเทพมหานคร

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม