ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงคีตปฏิภาณ”

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงคีตปฏิภาณ” วิทยากรโดยอาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ (กอล์ฟ ทีโบน) อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินรายการโดย อาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม