ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมโครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน เข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทย มิติสังคม โดยมีความร่วมมือด้านงานวิจัยเครือข่ายราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม