ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการ “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” ณ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยยมศึกษา มีความรู้พื้นฐานเรื่องการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และร่วมกันฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิง การดับไฟ และการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียน และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยังได้ประเมินอันตรายในพื้นที่โรงเรียนและได้มอบบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะเข้ามาติดตั้งถังดับเพลิงจำนวน 5 ถังให้แก่โรงเรียนในโอกาสต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม