ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ระดับสำนักงาน จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรด้านการศึกษาอีกหลายท่านได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม