ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเจรจาขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเจรจาขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat Universities Network:RUN) ประเทศไทย กับ Victoria University of Wellington, New Zealand โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Jeff Howe Director, International Business Development เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม