ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562”

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จัดกิจกรรม “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562” ให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา และอาจารย์สุพินดา เพชร จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม