ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ และประดับตราพระราชลัญจกร ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม