ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและได้รับเกียรติจาก ดร.สุรวงศ์ ทรงกลด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เพิ่มพูนความรู้ คุณครูมือใหม่” และกิจกรรมช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ ครูโรงเรียนวัดลำตะเคียน เป็นวิทยากรในหัวข้อ“สร้างจิตสำนึกความเป็นครูสู่โรงเรียน”และพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม