ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จาก Shandon Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการมาเยี่ยมเยือนเพื่อพูดคุยทำความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาไปศึกษาระยะสั้น ณ Shandon Normal University โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม