ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่4 เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม