ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมและกล่าวชี้แจงแนวนโยบายการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษ และอาจารย์สุนีย์ มณีโชติ เป็นผู้กล่าวชี้แจงหลักสูตรการจัดการศึกษาในห้องเรียนพิเศษ โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม