ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรมในหัวข้อ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ รศ.ธีระศักดิ์ วงศ์คำแน่น อาจารย์ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก และอาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์ เพื่อแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชั้น 2) ซึ่งผลงานศิลปะที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว สถาบันอยุธยาศึกษาจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม