ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อยุธยาน่ายล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศอยุธยายามค่ำกับลานวัฒนธรรม อยุธยาน่ายล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 17.30 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าตลาดโบราณ การเสวนา การแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรม อาทิ การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีร่วมสมัย การแสดงโขน การแสดงหุ่นละครเล็ก ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงพื้นบ้าน ฯลฯ สลับหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทางหน้าเพจ อยุธยาน่ายล

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม