ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในตำบลคลองสระบัว และผู้ประกอบการที่พักและโรงแรมในตำบลคลองสระบัว เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 93 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมคลองสระบัว ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ชุมชนคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม