ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม