ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ ณ วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม