ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม