ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่เรียน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพจริง ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม