ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญชวนลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อ 7 ELEVEN สาขา เดอะแกรนด์พาร์ค (บ้านสร้าง)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม