ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยมี นายฐานที เลิศฤทธิ์ นางสาวยุวดี อุ่นใจ และทีมงานจาก Fit up fitness เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม