ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี จัดขึ้น ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม