ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 42012 อาคาร 42 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ เพิ่มศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ สามารถแข่งขันในระดับสากล

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม