ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาษาญี่ปุ่น” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาวิชาภาษาญี่ปุ่นร่วมให้โอวาท และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนการเรียนรู้และการแนวทางเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพจริงมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม