ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562” โดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว การทำสมุดโน้ตด้วยมือและการประดิษฐ์จากของเหลือใช้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม