ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ ฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ณ โรงแรมนที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง บรรยายการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความเข้าใจและสามารถทำคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม