ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระคุณเจ้าจาก วัดตึกคชหิรัญ จำนวน 9 รูป ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 100 คนณ วัดบรมพุทธาราม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม