ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย ผศ.ดร วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม