ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คอนเสิร์ต “8 ทศวรรษลูกทุ่ง มุ่งเทิดทูนสถาบัน”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวาณิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ร่วมกับ อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดคอนเสิร์ต “8 ทศวรรษลูกทุ่ง มุ่งเทิดทูนสถาบัน” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี เพลงลูกทุ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเพลงลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่บ่งบอกถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทย ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ อาจารย์ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ ได้นำศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ชาย เมืองสิงห์ ขวัญจิต ศรีประจันต์ ชัยชนะ บุญยะโชติ นคร ถนอมทรัพย์ และ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เข้าร่วมด้วย ส่วนนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงก็มาร่วมขับร้องเพลงหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น สดใส ร่มโพธิ์ทอง รุ่งเพชร แหลมสิงห์ รักชาติ ศิริชัย ศรเทพ ศรทอง เป็นต้น โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี เข้าร่วมงานครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม