ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทำบุญวันพระ

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการทำบุญวันพระ นำโดย ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย พร้อมคณะครูโรงเรียน สาธิตปฐมวัย และนักเรียนปฐมวัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ ดร.พัชนี บุญรัศมี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่ เจ้าอาวาสวัดธรรมิกราช และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มีความรัก ความเมตตา รู้จักแบ่งปัน เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทย ภายในกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมโครงการทำบุญวันพระมีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยในครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม