ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ

วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง และผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ ได้รับเกียรติจาก นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม