ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ.

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานจาก สำนักงาน ก.พ. เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นศูนย์สอบเข้าร่วมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการสอบจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม