ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น (Vice-President for International Affairs, Toyo University) และคณะทำงานสำนักงานมาวิทยาลัยโตโย ประจำประเทศไทย โดยมีอาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม