ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง ต่อปัญหาพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางพัฒนาการและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ตั้งแต่อายุ 2-12 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนป้อมเพชร และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม