ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีส่งมอบงานในหน้่าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้่าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและแสดงความยินดีกับรักษาราชการแทนอธิการบดี และได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ กล่าวขอบคุณ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม