ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันสถาปนา 114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา 114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมพิธีทำบุญ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน เกิดความภาคภูมิใจ ได้เห็นความสำคัญ และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน ทางมหาวิทยาลัยได้จัด ให้มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม