ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับ Professor Sang Kyung และนักศึกษาปริญญาโท

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Sang Kyung และนักศึกษาปริญญาโท จาก Department of Regional Development Studies, Faculty of Global and Regional Studies, Toyo University โดยมีการจัดบรรยายในหัวข้อ “Community Development in Ayutthaya” และ “Ayutthaya and Street Vendors” วิทยากรโดย ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม