ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562

ระหว่างวันที่ 4,5,8-10 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 2562 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอบทม เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการแก่ เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดอบทม ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม