ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเช้า ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 เวลา 06.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแต่งไทยใส่บาตรยามเช้า ประจำปี 2562 ณ บริเวณถนนนเรศวร ด้านข้างวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม