ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่นักศึกษาที่ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จัดขึ้น ณ วัดขุนพรหม ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม